Koppelen met AFAS Profit

De koppeling tussen je AFAS Profit omgeving en je Spotler account verloopt via het Connector Platform van Spotler. De data op het Connector Platform blijft bij Spotler en wordt niet verwerkt via een derde partij.

Op het Connector Platform wordt de koppeling ingesteld zodat het bronsysteem (AFAS Profit) kan communiceren met het doelsysteem (Spotler account). Het werkt als volgt:

afas.jpg

Het Connector Platform haalt via de AppConnector (GetConnector) de data op uit AFAS Profit en zet deze gegevens vervolgens door naar jouw Spotler account. Periodiek worden de wijzigingen uit Spotler opgehaald en worden door het Connector Platform via de AppConnector (UpdateConnector) doorgezet naar AFAS Profit. Zo blijven alle systemen up-to-date.

Voorwaarden om succesvol te koppelen

Er is een aantal voorwaarden om te koppelen voor een goede werking:

 • Je gebruikt AFAS online. Spotler kan namelijk niet gekoppeld worden met AFAS On-Premise.
 • De nieuwsbrief permissies zijn ingesteld op de velden van het type ja/nee.
  Dit is nodig om de geblokkeerd functie van AFAS Profit te laten werken met Spotler.
  Een type ja/nee veld noemen we een vrij veld in Spotler. Bij een vrij veld is er één optie mogelijk. Wil je hier meer over weten? Lees dan het artikel Starten met je bestand.
 • ContactId, PersoonNr en OrganisationId zijn alle drie beschikbaar in de GetConnector voor het Connector Platform.
 • Alle contacten die je in Spotler wilt hebben, moeten in AFAS Profit onder een organisatie vallen. Denk ook aan losse personen (hang deze onder een fictieve organisatie als dat nu niet het geval is).
  NB: Losse personen worden niet gesynchroniseerd met Spotler.
 • Alleen data uit de gegevensverzameling van de CRM kan in de AFAS Profit GetConnector geplaatst worden. Data uit HRM, Ordermanagement en Financieel kan niet gebruikt worden in de koppeling. Medewerkersdata uit HRM kan alleen benaderd worden, mits de medewerkers ook als contactpersoon (Persoon bij organisatie) onder de eigen organisatie in CRM zijn toegevoegd.
 • Spotler geeft alleen data terug van velden van het type 'tekst' (vrij veld) en type 'ja/nee'.
  NB: Data met velden uit AFAS Profit van het type 'tabelkoppeling' kunnen naar Spotler gesynchroniseerd worden. Spotler kan echter niet terug synchroniseren naar AFAS Profit op dit type veld.
  NB: Bedrijfsnaam, Straat, Huisnummer, Postcode, Woonplaats - velden kunnen door beperking van AFAS Profit niet vanuit Spotler naar AFAS Profit geüpdatet worden. Dit heeft invloed op wat je kan uitvragen via Profiel wijzigen formulieren van Spotler.
 • Voor het instellen van de AppConnector levert Spotler een implementatie handleiding aan. Hiervoor heb je kennis nodig van AFAS Profit. Heb je die niet in huis? Raadpleeg dan je AFAS-partner.

Opmerkingen

 • Wij geven alleen aan wat er moet worden toegevoegd aan AFAS Profit om met Spotler te kunnen koppelen. Spotler is geen AFAS Profit specialist en adviseert niet over hoe AFAS Profit wordt ingericht.
 • Met de koppeling kun je naast alleen de bouncedatum, er ook voor kiezen om het type bounce te tonen (softbounce/hardbounce) en een apart vinkje laten vullen als het e-mailadres uiteindelijk een hardbounce is. Zo kan je makkelijker selecties maken in AFAS Profit. Om hier gebruik van te maken, dient jouw configuratie aangepast te worden. Neem contact op met je Spotler partner om dit in gang te zetten.
 • De koppeling test je zelf (eventueel met een AFAS-partner). Hiervoor is een testplan beschikbaar.

Mailinghistorie in dossieritem

Spotler kan voor elke mailing of alleen voor een specifieke mailing een dossieritem toevoegen voor een contact in Profit. Wil je alle mailings synchroniseren of juist alleen mailings die gekoppeld zijn aan een trendrapportage. Campagnemails worden altijd als dossieritem toegevoegd als de mailing interacties op het Connector Platform zijn aangezet.

Een dossieritem bevat:

 • Naam van de mailing
 • Onderwerpregel
 • Verzenddatum
 • Een persoonlijke HTML versie van de mail (deze wordt als link toegevoegd zonder links naar servicepagina's)
 • De interactie die wordt toegevoegd is voorzien van een datum/tijd
 • Welke interacties gesynchroniseerd moet worden is door Spotler instelbaar op het Spotler Connector Platform en is optioneel. Deze worden als reactie toegevoegd op het dossieritem in Profit. 
  • Mailing gebounced
  • Mailing geopend
  • Mailing geklikt

Goed om te weten: Er wordt geen historische data gesynct, dit werkt dus alleen voor nieuw verstuurde mailings en campagneberichten.

Voor het instellen van de mailinghistorie in een dossieritem, neem contact op met je Spotler partner.