Hoe werken ontdubbelregels?

Bij het importeren in Spotler wordt er gekeken naar een unieke waarde via de ontdubbelregels. Deze unieke waarde is een databaseveld of een combinatie van databasevelden in Spotler. Standaard is het veld e-mailadres als ontdubbelwaarde actief. Dat betekent dat wanneer er een bestand geïmporteerd wordt in Spotler, records met hetzelfde e-mailadres één keer wordt toegevoegd. De gegevens van het laatste record met dat e-mailadres wordt overgenomen.

Is er naast e-mailadres nog een waarde opgegeven voor ontdubbeling (bijvoorbeeld uniek id)? Dan controleert Spotler eerst op e-mailadres en vervolgens op dubbelen in het ID. Deze volgorde van afhandeling wordt bepaald door de volgorde van de ontdubbelregels die een Spotler leverancier heeft ingesteld na overleg.