Waar vind ik de Key en Secret van de Spotler REST API?

Na activatie van de Spotler REST API worden de bijhorende Key en Secret aangemaakt. Hiermee wordt geverifieerd of de aanroep vanuit de juiste bron wordt gedaan om misbruik van de API te voorkomen. Deze Key en Secret zijn altijd te bekijken via Instellingen onder de tab Integraties.

In Spotler eCommerce wordt automatisch al een authenticatie voor je aangemaakt.