ORR

ORR staat voor Open Ratio – Rendered en zijn bevestigde e-mail opens waarvan de afbeeldingen zijn ingeladen.