Hoe download ik de rapportage van mijn campagne?

Er zijn verschillende rapportages te downloaden:

  • Rapportage van contacten
  • Rapportage van opens, kliks en bounces

Rapportage van contacten
Je kunt per trigger of campagnestap een overzicht van contacten downloaden voor wie een trigger of stap is uitgevoerd. Je download dit overzicht door achter de trigger of stap in het dropdown-menu te klikken op Downloaden.

Export_campagnestappen.png


Rapportage van opens, kliks en bounces
Bij de campagnestappen waarbij een e-mail is verstuurd kun je een rapportage downloaden met de opens, doorkliks en bounces. Open met het dropdown-menu de rapportage van de stap waarin een e-mail wordt verzonden. Vervolgens klik je rechts bovenaan op de button Exporteren. Er opent een pop-up venster. Je hebt de keuze om Alle opens en kliks te exporteren of Alle bounces.

Export_mailgegevens_campagne.png

Er wordt een .CSV-bestand gedownload. Voor bounces geldt dat je per regel ziet of het een hard-of softbounce betreft.