Wat gebeurt er met een trendrapportage als deze op onzichtbaar wordt gezet?

Door de zichtbaarheid aan te passen en niet zozeer de trendrapportage te verwijderen, is de rapportage nog wel te raadplegen. De onzichtbare status zorgt er voor dat je geen mailing meer kunt toevoegen aan de trendrapportage. De rapportage zal uiteraard niet meer veranderen aangezien er geen nieuwe mailings meer toegevoegd worden.