Waarom zie ik de resultaten van mijn mailing niet terug in de trendrapportage?

Een mailing wordt twee weken na verzending opgenomen in de trendrapportage. Reden hiervoor is dat je na een looptijd van twee weken een betrouwbaar beeld hebt van de mailingresultaten. Uit ons onderzoek is gebleken dat na twee weken er niet of nauwelijks wordt geklikt in een mailing. Iedereen heeft dan over het algemeen de kans gehad om de mail te openen. 

In de trendrapportage wordt voor elke mailing een periode van twee weken aangehouden, zodat er een representatieve vergelijking tussen de mailings gemaakt kan worden.  

Interessante artikelen